Joanna Mazgaj - notariusz

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów magisterskich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Po ukończeniu studiów odbyłam aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Krakowie. Pracowałam jako asystent notariusza w kancelariach notarialnych w Krakowie i Katowicach, a także jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie. Następnie po złożonym egzaminie notarialnym pełniłam funkcję zastępcy notarialnego w kancelarii notarialnej w Jaworznie. Obecnie prowadzę swoją Kancelarię Notarialną w Jaworznie przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 72.

Jako osoba zaufania publicznego swoim Klientom zapewniam profesjonalizm i rzetelność oraz gwarantuję merytoryczne i indywidualne podejście do każdej sprawy.

O KANCELARII

Lokalizacja

Siedziba Kancelarii mieści się w budynku Pawilonu 72 przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Jaworznie (budynek dawnego PEWEX-u).

Lokal, w którym mieści się Kancelaria usytuowany jest na parterze budynku, z bezpośrednim wejściem
z ulicy, co stanowi udogodnienie dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

Komfort

W pobliżu Kancelarii znajdują się liczne ogólnodostępne miejsca parkingowe oraz parking dla klientów
Pawilonu 72.

Przed Kancelarią mieści się przystanek autobusowy Podłęże Przychodnia (linie autobusowe: 303, 328,
344, 369, 372, 373), a w pobliżu przystanek autobusowy Leopold (linie autobusowe: 303, 305, 307,
319, 344, 350, 369, 390, A, E, J, S).

Strefa dla dzieci

Dysponujemy kącikiem zabaw, dzięki któremu nasi najmłodsi Klienci miło spędzą czas podczas czynności
notarialnych.

Płatność kartą

W naszej Kancelarii istnieje możliwość dokonywania płatności zarówno gotówkowo jak i bezgotówkowo.
Mogą Państwo uiścić opłatę kartą Mastercard, Visa, Diners, JCB, UPI lub BLIKIEM.

Umożliwiamy Klientom bezprzewodowy dostęp do Internetu.

PARKING

Bezpośrednio przed Kancelarią usytuowany jest parking, z którego skorzystać mogą
Klienci Kancelarii. Informujemy, iż parking ten jest dostępny wyłącznie dla klientów Pawilonu 72.
Parking ten jest dostępny wyłącznie dla klientów Pawilonu 72 zgodnie z treścią regulaminu
umieszczonego przy wjeździe na parking.

Zakres usług

Kancelaria Notarialna w Jaworznie – zakres usług

Katalog czynności dokonywnych przez notariusza został szczegółowo uregulowany w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, spośród którego wymienić można te najczęściej realizowane:

umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
umowy ustanowienia odrębnej własności lokali;
umowy zamiany;
umowy o dożywocie;
umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości, podziału majątku wspólnego małżonków;
umowy majątkowe małżeńskie;
umowy ustanowienia służebności oraz użytkowania;
umowy spółek oraz protokoły z zebrań organów spółek;
akty poświadczenia dziedziczenia;
akty ustanowienia hipotek;
akty poddania się egzekucji;
pełnomocnictwa;
testamenty;
poświadczenia własnoręczności podpisów na dokumentach, daty okazania dokumentu;
sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęstsze pytania Klientów naszej Kancelarii Notarialnej w Jaworznie

Co to jest akt notarialny?

Akt notarialny to szczególna forma dokonania czynności prawnej. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa niektóre czynności prawne muszą być dokonane w formie aktu notarialnego. W takich sytuacjach niezachowanie wskazanej powyżej formy skutkuje nieważnością czynności prawnej. Czynność prawna niewymagająca formy aktu notarialnego może być również dokonana w takiej formie na życzenie klientów, jeśli taka jest wola stron czynności prawnej.

Ile kosztuje akt notarialny?

Wynagrodzenie notariusza ustalane jest na podstawie umowy ze stronami czynności notarialnej. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Celem indywidualnego ustalenia wysokości taksy notarialnej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną w Jaworznie.

Jaki jest koszt informacji w Kancelarii Notarialnej w Jaworznie?

Wszelkie informacje dotyczące dokonywanych czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów oraz kosztów tych czynności udzielane są bezpłatnie.

Czy możliwe jest dokonanie czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii Notarialnej w Jaworznie?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. W szczególnej sytuacji istnieje jednak możliwość przeprowadzenia czynności notarialnej poza kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Za czynności o szczególnym charakterze należy uznać np. zgromadzenia spółek i zebrania wspólnot mieszkaniowych, natomiast szczególną okolicznością uzasadniającą dokonanie czynności przez notariusza poza kancelarią jest np. zły stan zdrowia klienta oraz zakaz opuszczania przez niego miejsca swojego pobytu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Notarialną w Jaworznie.

KONTAKT

Godziny otwarcia Kancelarii

Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa: 10:00 – 18:00
Czwartek: 9:00 – 17:00
Piątek: 7:30-15:30

Adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 72, 43-600 Jaworzno

W celu umówienia terminu w innych godzinach prosimy o kontakt z Kancelarią. Istnieje możliwość dokonania
czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności notarialnej lub
szczególne okoliczności.

Rachunek bankowy: 50 1020 2528 0000 0202 0586 2323
605 475 091
notariusz@joannamazgaj.pl